Kementerian Pelajaran Malaysia

1BestariNet

Portal Pendidikan

Utusan Malaysia

PPK KPM 

MyPOROMS

(My Practicum Observation Reports Online Management System)

Sistem Laporan Pemantauan Praktikum Secara Online

MyPOROMS IPGM berfungsi untuk memudahkan tugas para pensyarah dalam penyediaan Laporan Pemantauan Praktikum para pelatih. Sistem juga membolehkan Laporan Pemantauan Praktikum yang lebih seragam dan sistematik.

 

  Pengurusan Laporan Pemantauan Praktikum

Membantu semua pihak khasnya para pensyarah dalam menyediakan laporan secara mudah, cepat dan mengikut format yang dikehendaki........

  Sistem Pelaporan

Memberi analisis berhubung laporan pemantauan praktikum dengan lebih berkesan dan berkualiti.

 

  Sistem Merekod

Membantu pihak pensyarah merekod laporan pemantauan praktikum secara mudah dan boleh dilakukan di mana sahaja dengan syarat mempunyai kemudahan rangkaian internet.